Forum

IK Követelményrendszer 2016/17. tanévre  

  RSS

Füsti
Aktív tag
Csatlakozott: 12 hónap  óta
Posztok: 7
2016. 09. 05. 13:57  
A 2016 / 2017. évi Ifivezető Képzés követelményrendszere (utolsó módosítás: 2016.09.06. 11:15)

i n n e n   t ö l t h e t ő   l e :
 Köszönjük Szente Dávid segítségét a honlap használatához!
Edited: 12 hónap  óta

VálaszolásIdézet
Füsti
Aktív tag
Csatlakozott: 12 hónap  óta
Posztok: 7
2016. 09. 06. 12:56  

A letölthető PDF szövegesen is olvasható itt (a kiemelések nem mindig jöttek át, de az nem olyan nagy baj).

 

A 2016 / 2017. évi Ifivezető Képzés követelményrendszere (utolsó módosítás: 2016.09.06. 11:15)

                                 

1. A jelentkezéshez szükséges:

 

a, A tárgyévre kiadott Jelentkezési lap hiánytalan kitöltése (kézírással) és aláírása (a szülői nyilatkozat rész is).

A jelentkezési lap beszerezhető:    ► a nevelőtől szeptember 10-ig, naponta 9:30 - 18.45-ig;

► a sihuhu.com oldalról letölthető (HAMAROSAN-REMÉLJÜK...);

 

b, Önajánlás készítése (miért jelentkezel) a „leadandó anyagokra előírt alaki formá”-ban (l. az 5. pontban), de saját kézzel írva és tömören fogalmazva. A nem megfelelő külalakú Önajánlást a nevelőtanár nem veszi át!  Kérjük, erre figyelj - a tapasz­talatok szerint sajnos sokan figyelmetlenek, aztán meglepődnek, amikor a nevelő nem veszi át…

 

c, a teljesen kitöltött Jelentkezési lap (2016) és a megfelelő külalakú Önajánlás egybetűzve történő személyes leadása határidőn belül a nevelőnek (naponta 9:30 - 18:45 között). Leadási határidő: 2016. szeptember 11-én (vasárnap) 11:11-ig

A Jelentkezési lapot a leadáskor az átvevő sorszámmal látja el és nyilvántartásba veszi (amit a pajtás is aláír).

Ha az Önajánlás külalakja nem megfelelő, azt kijavításra / újraírásra az átvevő azonnal visszaadja.

Ugyaneddig a határidőig kell bemutatni az év végi iskolai bizonyítványt (ha még nem történt meg).

 

d, az utolsó szakmai vizsgán "kiválóan megfelelt" eredmény. Rendkívüli és méltányos javítási lehetőségeket már biztosítottunk.

 

e, a jelentkező rendelkezik a gmail levelezőrendszerében létrehozott, saját e-mail címmel;

 

f, a jelentkező az idei tanévben a 8. vagy a 9. iskolai osztályba jár;

 

A jelentkezéssel kapcsolatos esetleges problémákat (pl. a leadási határidővel, a személyes leadással, a szakmai vizsgaered­ménnyel illetve a tanulmányi eredménnyel, iskolával, stb., stb…) a képzési vezetőnek kérjük jelezni telefonon vagy e-mailban.

 

2. Döntés a felvételről:

Az Ifivezető Képzésre (továbbiakban rövidítve: „IK”) történő felvételről az érdekeltek (csoportvezetőség, felnőtt dolgozók) véleményének kikérését követően az IK Vezetősége dönt.

Az IK-ra felvettek és elutasítottak névsora legkésőbb szept. 18-án 19.00-tól a sihuhu.com oldalon olvasható.

 

3. Képzési alkalmak

(külön megjelölés hiányában az alkalmakon a gyülekező 8:45 és elköszönés 18:15 az Otthonban)

A képzési alkalmak időpontjait az Éves Naptár tartalmazza, és a sihuhu.com oldalon tesszük közzé. A kiadott időpontok változhatnak, ezekről igyekszünk minél hamarabb tájékoztatást adni.

Általában októbertől márciusig havi 2 alkalom (általában vasárnap) egész napos elméleti képzés, áprilisban 3 napos IK túra, májusban már részvétel a Gyermekvasút programjaiban (lebonyolítóként), június végén/július elején pedig a 6 napos IK tábor - ezek tapasztalati adatok, természetesen változhatnak!

 

Az első képzési alkalmat 2016. szeptember 20.-án (kedd) 15.30-19.00 tartjuk a Gyermekvasutas Otthonban (igazolást adunk).

A többi képzési alkalmak várható időpontjait legkésőbb ekkor hirdetjük ki (lásd még sihuhu.com / Google Drive IK).

(Javasoljuk, hogy amíg az IK tábor időpontját írásban nem hirdetjük ki, addig senki ne foglaljon pénzzel más nyári programot!)

 

4. A képzés elvégzésének feltételei:

 

a, A képzési elméleti alkalmakon / a túrán és / a táborban külön-külön legalább 70%-os részvétel (a képzési időszakokban);

 

b, Az alább felsorolt rendezvények közül legalább 2 alkalommal aktív segítség:

● Gyermekvasút Nyomában nappali teljesítménytúra (03.15. – részvétel, vagy lebonyolítás is számít)

● Gyermekvasút Napja ● Gyermeknap

 

c, Az alkalmakról hiányzás vagy késés esetén is minél hamarabb, (azonnal, amint lehetséges), de legkésőbb a képzési alkalom megkezdése előtt legalább 15 perccel – értesítés küldése a vezető oktatónak Név és Csoportszám megjelöléssel:

- vagy SMS-ben a (30) 332-0971 illetve a (20) 331-4011 telefonszámra;

- vagy e-mail-ben az ifikepzes@gyermekvasut.hu címre;

 

d, A képzés során kiadott összes feladat megértése, elfogadható megoldása és leadása a megfelelő módon és külalakban (lásd az 5. pontban), a megadott határidőre, a kiadott szempontok szerint. (A helyes értelmezéshez kérdések feltehetők, de ezek a határidőket nem befolyásolják);

 

e, A képzéseken folyamatosan megfelelő aktivitás és fejlődés, társaival megfelelő kapcsolat kialakítása. Az IK túrán, és azt követően a jelölt már legyen az IK közösségben aktív és a közösség fejlődése szempontjából hasznos tag;

 

f, A csoportja részére kijelölt szolgálati napok legalább kétharmad részén szolgálat ellátása, a szolgálatok során kiváló és példamutató magatartás és szakmai tevékenység, társai segítése, példamutatás;

 

g, A szolgálatokban és a programokon megfelelő magatartás, a kisebbek felé helyes példamutatás, az ifivezetők és a felnőtt dolgozók segítése, a kiadott feladatok elvégzése, a csoportja közösségi életében aktív részvétel;

 

h, Az éves szakmai vizsgán az ifivezetőknek kijelölt elővizsga-időszakban, de (külön engedéllyel) legkésőbb a vizsga­időszakon belül, első kísérletre „Kiválóan megfelelt" eredmény elérése, csoporttársai aktív segítése a vizsga letételében;

 

i, A képzési alkalmakon a Gyermekvasutas Ellenőrzőkönyv leadása a képzés megkezdésekor;

 

j, amennyiben a jelölt bármilyen okot ad a szolgálatokból/programokból való kitiltására (pl. tanulmányi, vagy magatartási, stb. okból), illetve a szülő vagy az iskola a hozzájárulását visszavonja, a képzést értelemszerűen nem folytathatja;

 

k, általános iskolai átlaga a képzés során félévkor és év végén (a készségtantárgyak -IK szempontból a testnevelés és a rajz- nélkül) legalább 3,70;

 

l, A képzés menetének rendszeres és aprólékos figyelemmel kísérése, a szóban vagy írásban kihirdetett (illetve másolatban a sihuhu.com oldalon és/vagy a Google Drive-ban is megjelenő) információk alapján, információk tudomásul vétele, és alkalmazkodás a módosításokhoz, változásokhoz (elsősorban a képzési alkalmak időpontja változhat, ezeket igyekszünk legalább 30 nappal korábban meghirdetni – ellenkező esetben az „a” pont szerinti számításba az alkalom nem számít bele.);

 

m, az előző („l”) pontban említettek érdekében a kiadott írásos anyagok és a sihuhu.com / Google Drive IK oldalon az ifiképzéssel kapcsolatos anyagok figyelemmel kísérése. Az anyagok a sihuhu.com / Google Drive IK oldalon naprakészen láthatók, illetve kérésre a nevelői irodában is megtekinthető monitoron – természetesen csak az IK-n részt vevő pajtások és szüleik számára. A képzési alkalmakon kívül (de a fenti módon) kiadott tudnivalók/feladatok esetében a kiadást/elküldést/megjelenítést követő 3. nap után azt az IK-n részt vevőknek ismerniük kell. Az IK vezetősége a feladatokat és más információkat a lehe­­tőségeknek megfelelően esetenként megküldi a képzésben részt vevők megadott e-mail címére is. Vitás esetben csak az írásban kiadott változat a mérvadó (a „valaki azt mondta” vagy „úgy emlékszem” stb. hasonló hivatkozásokat nem fogadjuk el);  

 

n, az ifiképzés során vagy azzal kapcsolatban a képzésről vagy az ifivezetői tevékenységről (a Gyermekvasút belső működéséről, stb.) szóló bármilyen módon (szóban, kinyomtatva, interneten, stb.) tudomására jutott információk megőrzése – ezeket pajtások, testvéreknek, más avatatlan személyek részére kiadni, hozzáférhetővé tenni nem szabad;

 

Az ifivezetői tevékenység (és már a képzésen való részvétel is) egy életforma, amely során az egyén
folyamatosan méltóvá válik az őt egyre komolyabb feladatok elé állító ifivezetői megbízatásra.

 

5. A leadandó anyagok általános formátuma, egyéb utasítás hiányában (általánosan érvényes, nem csak az IK-ra!):

 

a, A4 méretű, tiszta (NEM-vonalas / -vonalazott / -négyzethálós) fehér színű, normál (80-90 gr-os - nem karton) lapon (-kon);

b, A lap összes szélétől (lent, fent, jobbra, balra egyaránt) 1,5 - 2 cm egyforma margót kell hagyni (de ne legyen láthatóan behúzva). A margón kívül semmit ne írj! (tehát a nevet se, témát se, oldalszámot se, stb. SE!)

c, Minden lapon, a felső részen, de a margón belül, a bal oldalon a név és csoportszám, a jobb oldalon a téma rövid megjelölése, lent középen a margón belül az oldalszám (ha több oldal), az utolsó oldalon, rögtön a szöveg után keltezés és aláírás.

d, Előlapot csak a nagyobb, több oldalas munkákhoz készíts.

 Jellemző hiba, hogy a margón kívül is írtok, illetve hiányzik a dátum és az aláírás. Kérjük, figyeljetek erre!

A leadandó anyagok kézírással és szövegszerkesztéssel kinyomtatva egyaránt elkészíthetők (kivéve, ha kifejezetten kérjük valamelyik írásmódot – pl. az Önajánlást és a Játéktárat csak kézírással fogadjuk el).

 

6. A leadandó anyagokkal kapcsolatos határidők:

a, leadási határidő: a feladatokat a megadott leadási határidőre kinyomtatva vagy leírva kell leadni a nevelőnek;

b1, feltöltési / elküldési határidő: azoknál a feladatoknál, amelyeknél a kézírás nincs kifejezetten előírva, az elkészült anyagokat (vagy a képét/szkennelését) a megadott feltöltési/elküldési határidőre az általunk a jelölt számára (a megadott e-mail címével) létrehozott Google Drive-mappába kell feltölteni;

 

b2, amennyiben a feltöltés a Google Drive-mappába bármilyen okból nem megoldható, az elkészült anyagokat (vagy a képét/szkennelését) ifikepzes@gyermekvasut.hu e-mail címre kell elküldeni (a megadott feltöltési/elküldési határidőre);

b3, ha az elküldés interneten bármilyen ok miatt nem megoldható, a kiadott feladatot már a feltöltési/elküldési határidőre (!!!) a nevelőnek le kell adni (leírva vagy kinyomtatva).

Különösen indokolt esetben, egyéni határidő-módosítás kérhető, de csak a határidő lejárta előtt, és nem túl sűrűn.

☼ Megjegyzések: } Az interneten való elküldés nem helyettesíti a feladat tényleges kinyomtatott vagy kézírásos leadását!

} A csak kézírással leadandó feladatoknál illetve a nem írásbeli feladatok esetén feltöltési/elküldési határidő általában nincs.

 

7. Ebéd biztosítása

Minden harmadik IK alkalommal 1500 Ft étkezési hozzájárulást kérünk befizetni. Az egész napos képzéseken a pajtások részére ebédet biztosítunk, melyre a költséghozzájárulás befizetése a képzésen részt vevőknek kötelező.

A túrára (3 nap) és a táborra (6 nap) max. napi 3000 Ft költség-hozzájárulást kérünk (általában részletekben, levél alapján).
Úgy gondoljuk, hogy a képzésen, (annak egy részén) való részvétel hasznosabb a pajtás számára, mint az a néhány ezer forint befizetendő összeg, amit egyébként is őrá fordítunk. A képzéssel kapcsolatos költségeket (fűtés-világítás-takarítás, stb.) a Gyermekvasút biztosítja.

 

8. Távozás a képzésről

Az ifivezetői megbízatás egy különleges lehetőség a gyermekvasutas pályafutást követően. Tekintettel arra, hogy a képzést végzettek a Gyermekvasúton "vezetői jellegű" feladatokat és jogokat kapnak, a képzés során folyamatosan figyelemmel kísérjük a jelöltek rátermettségét, képességeit, előmenetelét és viselkedését továbbá hozzáállását a Gyermekvasúthoz, a szakmai és egyéb tevékenységekhez, stb. 
A képzés vezetősége időről időre
 meghatározza (az összes körülmény gondos mérlegelésével) azon jelöltek körét, akik a képzést folytathatják. A döntés előtt igyekszünk megismerni a csoport­vezetőségek véleményét is. A Gyermek­vasutasok Szakmai Versenyének Döntőjébe jutott pajtás, továbbá a szakmai tevékenységben egyébként kiemelkedő pajtás a válogatások során előnyt élvez. 

A jelöltek és szüleik tudomásul veszik az IK vezetőségének ezen jogát, és elfogadják döntését.

 

8.a, Jellemzően eltanácsoljuk a jelöltet

A, a fent felsoroltak súlyos, többszöri vagy folyamatos megszegése esetén (lehetőleg előzetes figyelmeztetést követően).
B, az IK túrát követő időszakban, ha a követelményeket ugyan teljesíti, de teljesítménye elmarad (a szükséges avatandó ifivezetői létszámnak megfelelő) társai teljesítményétől, vagy az IK közösségbe való beilleszkedése, illetve a közösségben való viselkedése, szerepe nem megfelelő a későbbi közös tevékenységekhez.

 

8.b, Az IK-n részt vevő pajtás és szülője is bármikor dönthet a képzés abbahagyásáról. Ezt a képzés vezetőjének címzett e-mailban, az indok megjelölésével kérjük jelezni.

 

9. Módosítások A Követelményrendszert a szükséges esetekben módosítjuk, ezt a sihuhu.com /Google Drive IK oldalon azonnal közzétesszük, és legkésőbb a következő képzési alkalmon ismertetjük a képzésen részt vevőkkel.

 

 

                          Füstös István, képzési vezető, az IK Vezetősége nevében

Edited: 12 hónap  óta

VálaszolásIdézet
  
Dolgozó